Καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις, με πυξίδα τον εθελοντισμό…Από το Γυμνάσιο Πέτρας!

Όταν οι μαθητές γίνονται δάσκαλοι και όταν οι δάσκαλοι καμαρώνουν… Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη διδασκαλία του εθελοντισμού, μας μεταφέρει μηνύματα αλλαγής…