Αξιολόγηση προγράμματος Νοιάζομαι και Δρω

Σύνοψη Αξιολόγησης των 5 ετών υλοποίησης του Νοιάζομαι και Δρω 2015-20

Αξιολόγηση Νοιάζομαι και Δρω 2018-19

Αξιολόγηση Νοιάζομαι και Δρω 2017-18