ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 10Το Γυμνάσιο Πέτρας συνεχίζει τις δράσεις του εθελοντισμού, μέσα από καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις!

Η ιδέα ένταξης του εθελοντισμού σε μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Δευτεροβάθμιας, αποτέλεσε μία πρωτότυπη διδακτική εξέλιξη! Η ομάδα του προγράμματος προετοίμασε και πραγματοποίησε τη διδασκαλία των μαθημάτων στους υπόλοιπους μαθητές, χρησιμοποιώντας μάλιστα κάποιες από τις  καινοτόμες μεθόδους, των οποίων έγινε επεξεργασία, στο πλαίσιο του “Νοιάζομαι και Δρω”, όπως, αφήγηση, δρώμενα, παιχνίδια ρόλων,  κοινωνικά debate με επιχειρήματα και άλλα πολλά!

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2Συγκεκριμένα αυτό έγινε:

  • Στο μάθημα των βιωματικών δράσεων της Γ΄Γυμνασίου, με θέμα Τοπική Ιστορία-πρόσφυγες στη Λέσβο, όπου οι μαθητές είχαν επεξεργαστεί στα προηγούμενα μαθήματα την προσφυγιά του 1922 και η εθελοντική ομάδα συνεισέφερε σε παροχή πληροφοριών, αλλά και στη θέση προβληματισμών  για την σημερινή προσφυγιά που διατρέχει το νησί!
  • Στο μάθημα των Θρησκευτικών της Β΄Γυμνασίου, όπου οι εθελοντές μας επεξεργάστηκαν και δίδαξαν σαν ομάδα στους υπόλοιπους μαθητές την παραβολή του καλού Σαμαρείτη, συνδέοντάς την με τον εθελοντισμό.
  • Στο μάθημα των Αγγλικών της Α΄και της Β΄ Γυμνασίου , όπου, πάντα με την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη των εκπαιδευτικών τους, τα παιδιά του “Νοιάζομαι και Δρω” επεξεργάστηκαν και προχώρησαν σε διδασκαλία μαθήματος στην αγγλική, ζητήματα σχετικά με την προστασία των υγροτόπων και τον οικολογικό εθελοντισμό, παίρνοντας αφορμή από έναν σημαντικό υγρότοπο της περιοχής του νησιού.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 11JPG

Και να πώς πραγματοποιήθηκε κάτι τόσο ωραίο: Στην αρχή του προγράμματος, όταν έγινε ενημέρωση του  Συλλόγου Διδασκόντων για το Πρόγραμμα, οι διδάσκοντες κλήθηκαν, αν ήθελαν, να διαλέξουν ένα θέμα του Αναλυτικού Προγράμματος των μαθημάτων τους, το οποίο συνδεόταν με τον εθελοντισμό. Έτσι. όταν έφτανε η ώρα,  ο διδάσκων, μαζί μαζί με την ομάδα του προγράμματος κατέστρωναν το μάθημα, το οποίο εν συνεχεία διδασκόταν από τα παιδιά της ομάδας , κανονικά στα τμήματα μέσα στην εβδομάδα που ακολουθούσε.Αν κάποια παιδιά δεν ανήκαν στο τμήμα που διδασκόταν το μάθημα, έπαιρναν άδεια!

Με αυτόν τον τρόπο αρκετοί εκπαιδευτικοί, που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήρθαν σε επαφή με τους προβληματισμούς του. Πραγματοποιήθηκε διάχυση των ιδεών και των δράσεων του εθελοντισμού, δύο και τρεις φορές σε όλους τους μαθητές του σχολείου, με αποτέλεσμα το έδαφος να είναι πρόσφορο για περισσότερες δράσεις ενεργού πολιτειότητας.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 9

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, οι οποίοι διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στη διάχυση του Προγράμματος και των ιδεών που αυτό πρεσβεύει, με  έναν τόσο δημιουργικό, από όλες τις απόψεις τρόπο…