Ταινίες για τον Εθελοντισμό, την Αλληλεγγύη, την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Κοινωνική Προσφορά.

Μια ανθρώπινη οικογένεια – Τροφή για όλους (The long spoons), animation, Οργάνωση Caritas. Στηρίζεται σε ένα αλληγορικό παραμύθι για τη συνεργασία και την αλληλεγγύη που απαντάται σε πολλές περιοχές του κόσμου. Διάρκεια:  1′. 2″ (Για όλες τις ηλικίες)....