Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στην Εβδομάδα Εθελοντισμού «Νοιάζομαι και Δρω»;
Το σχολείο μου δεν συμμετέχει στη δράση, αλλά εγώ ενδιαφέρομαι. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ως άτομο και να συνεργαστείτε με φίλους, με την οικογένειά σας ή με κάποιο σχολείο που θα συμμετάσχει με δράσεις στην Εβδομάδα Εθελοντισμού.

Πού μπορώ να βρω ενημερωτικό υλικό για τον εθελοντισμό;

Στην ενότητα “Βασικές Έννοιες” του δικτυακού τόπου του εκπαιδευτικού προγράμματος “Νοιάζομαι και Δρω” θα βρείτε υλικό για τον εθελοντισμό και άλλες συνδεόμενες με αυτόν έννοιες, ενώ σε ολόκληρο το site θα βρείτε πλούσιο υλικό για μαθητές κάθε ηλικίας, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο.

Πώς μπορώ να εισηγηθώ τον εθελοντισμό στους μαθητές μου;

Το “Νοιάζομαι και Δρω” είναι ένα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόγραμμα (Φ13.1/168127/Δ2), το οποίο στοχεύει στην καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της συνείδησης του ενεργού πολίτη. Ουσιαστικά προτείνει ένα παιδαγωγικό και οργανωτικό πλαίσιο παρέμβασης στο σχολείο, θέτοντας στη διάθεση των εκπαιδευτικών εκπαιδευτικό υλικό (έναν Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό, ένα Τεύχος Δραστηριοτήτων, Ασκήσεων και Τεχνικών για τον Εκπαιδευτικό και ένα Βιβλίο Μαθητή), ψηφιακές δραστηριότητες κατανόησης των εννοιών, βίντεο-μαρτυρίες νέων εθελοντών, φωτοθήκη, άλλο υλικό κατάλληλο για την καλλιέργεια του εθελοντισμού, καλές πρακτικές από σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Το υλικό είναι διαβαθμισμένο και ευέλικτο και μπορεί να αξιοποιείται τμηματικά κατά περίπτωση.

Σας προτείνουμε πριν οργανώσετε τις δράσεις με τους μαθητές σας να πραγματοποιήσετε στην τάξη κάποιες από τις βιωματικές δραστηριότητες που περιγράφονται στις σελ. 15-125 του τεύχους 2. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής: “Με τα μάτια του άλλου”, σελ. 16, “Πάρε θέση”, σελ. 122.

Πότε πρέπει να γίνουν οι δράσεις εθελοντισμού;

Οι δράσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Εθελοντισμού “Νοιάζομαι και Δρω”, δηλαδή από τη Δευτέρα 12 μέχρι την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018.  Αν οργανώνετε δράση με το σχολείο σας, μπορείτε να την πραγματοποιήσετε εντός ή/και εκτός των ωρών λειτουργίας του σχολείου. Η αλήθεια είναι ότι οι δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός σχολείου μας φέρνουν πιο κοντά στην κοινωνική πραγματικότητα.

Ποιος μπορεί να με βοηθήσει να οργανώσω μία δράση;

Σημαντική βοήθεια στην οργάνωση των δράσεών σας μπορείτε να λάβετε: α) από σχολεία του δικτύου “Νοιάζομαι και Δρω”, που υλοποιούν πολλαπλές δράσεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και συνεργάζονται με πολλούς φορείς και β) από Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, που αναπτύσσουν εθελοντική δράση με σκοπό να ωφελήσουν π.χ. κάποια ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού ή το περιβάλλον.

Στην κατάσταση των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών δεν βρίσκω φορέα στην περιοχή μου. Τι μπορώ να κάνω;

Κάποιες φορές συμβαίνει να μην υπάρχει συλλογική εθελοντική δραστηριότητα στην περιοχή σας. Υπάρχει όμως πάντα πεδίο να δράσετε για να βελτιώσετε κάτι γύρω σας. Δείτε εδώ τι έκανε το Δημοτικό Σχολείο του Αδάμαντα στο νησί της Μήλου, που αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα.

Λάβετε πάντως υπόψη ότι η κατάσταση των φορέων δεν είναι εξαντλητική, αλλά ενδεικτική. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα υπάρχουν οργανώσεις και συλλογικότητες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν. Αν γνωρίζετε σε ποιον τομέα θέλετε να δραστηριοποιηθείτε (π.χ. υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, προσφύγων, περιβάλλον, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, βελτίωση συνθηκών στη γειτονιά κ.ά.), μπορείτε να απευθυνθείτε σε μια μεγαλύτερη οργάνωση που ενεργεί σε αστικά κέντρα και να σας ενημερώσει εκείνη σχετικά με υφιστάμενες πρωτοβουλίες στην περιοχή σας.

Πώς μπορώ να επιλέξω τι είδους δράση θα οργανώσω;

Καλό είναι η δράση να έρθει ως αποτέλεσμα προβληματισμού και συζήτησης με τους μαθητές σχετικά με τις ανάγκες που αναγνωρίζουν στον περίγυρό τους και τον ρόλο που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να παίξουν στη βελτίωση της κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να πάρετε ιδέες από τα «Στιγμιότυπα Εθελοντισμού»  και τις «Καλές Πρακτικές» που είναι αναρτημένα στο www.noiazomaikaidrw.gr.

Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με ένα σχολείο του δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω»;

Στην κατάσταση των σχολείων υπάρχει e-mail επικοινωνίας, καθώς και όνομα υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Αν για κάποιον λόγο δεν έχετε μπορέσει να επικοινωνήσετε με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα έργου του «Νοιάζομαι και Δρω», ώστε να σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με το σχολείο που θέλετε.

Πώς μπορώ να βοηθηθώ από ένα σχολείο του «Νοιάζομαι και Δρω»;

Τα σχολεία του «Νοιάζομαι και Δρω» είναι εξοικειωμένα με την πρακτική της οργάνωσης βιωματικών εθελοντικών δράσεων για μαθητές και ενταγμένα σε ένα πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει όλων των τύπων σχολεία και των δύο βαθμίδων, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών άλλα και άλλους κοινωνικούς εταίρους. Οι μαθητές ενός τέτοιου σχολείου μπορούν να βοηθήσουν τους δικούς σας στη διαπραγμάτευση και κατανόηση των εννοιών και αξιών  που συνδέονται με τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και τον ενεργό πολίτη. Παράλληλα, ολόκληρη η σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) έχει βιώσει διαδικασίες σύμπραξης και συνέργειας και έχει απολαύσει τα ευεργετικά αποτελέσματά τους στην προσπάθεια της δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου για όλους μας. Συνεπώς, είναι σε θέση να σας φέρει σε επαφή με άτομα, φορείς και συλλογικότητες, ώστε μέσω συνεργασιών να μεγιστοποιήσετε το αποτέλεσμα της προσπάθειάς σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με ένα σχολείο του «Νοιάζομαι και Δρω», καθώς το πιθανότερο είναι ότι θα κληθείτε να βάλετε το δικό σας λιθαράκι στην κοινωνία των πολιτών, συμμετέχοντας σε μια εορταστική δράση που θα έχει οργανώσει.

Πώς μπορώ να προσκαλέσω γονείς, άλλα σχολεία και κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν στη δράση μας;

Στο «Υλικό προβολής και επικοινωνίας» θα βρείτε μία πρόσκληση, την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε ανάλογα με τις λεπτομέρειες της προγραμματισμένης δράσης σας και να την στείλετε σε όποιον θέλετε να προσκαλέσετε. Φυσικά, μπορεί εσείς να επιλέξετε κάποιον άλλο πιο βολικό ή ευρηματικό τρόπο. Θα χαρούμε να τον μοιραστείτε μαζί μας στο noiazomaikaidrw@lrf.gr.

Πώς μπορώ να προβάλω τη δράση μας;

Επικοινωνήστε με την ομάδα του  «Νοιάζομαι και Δρω» στο noiazomaikaidrw@lrf.gr για να σας βοηθήσουμε στην προβολή της δράσης σας στα ΜΜΕ.

Πως μοιράζομαι βίντεο και φωτογραφικό υλικό της Δράσης που πραγματοποιήσαμε για την Εβδομάδα Εθελοντισμού;

Εφόσον υπάρχει αναρτημένο βίντεο στο youtube, στο vimeo ή σε κάποιον άλλο χώρο φιλοξενίας video, αντιγράφετε τον σύνδεσμο και τον επισυνάπτετε ως έχει στη φόρμα αφήνοντας ένα κενό (space) μετά την τοποθέτηση του συνδέσμου.

Αντίστοιχα, στο τέλος της φόρμας υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης φωτογραφικού υλικού. Πατώντας «ΝΑΙ» στην επιλογή αν θέλετε να μοιραστείτε φωτογραφικό υλικό, καλείστε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που έχετε στον Η/Υ σας ή σε όποιο άλλο μέσο αποθήκευσης και επιλέγετε «ΑΝΟΙΓΜΑ». Η διαδικασία της ανάρτησης φωτογραφιών έχει ολοκληρωθεί. Μην ξεχάσετε να επιλέξετε ΥΠΟΒΟΛΗ στο τέλος της φόρμας προκειμένου να υποβληθεί η δράση σας.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την ομάδα έργου του «Νοιάζομαι και Δρω»;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο noiazomaikaidrw@lrf.gr

Μέσω Facebook στο http://bit.ly/2e97Sdv

Και τηλεφωνικά από τις 9.00 μέχρι τις 17.00 στο 2103626150

Ποιοι είναι οι όροι συμμετοχής στην Εβδομάδα Εθελοντισμού «Νοιάζομαι και Δρω»;
Μετά την Εβδομάδα Εθελοντισμού «Νοιάζομαι και Δρω» τι;

Η Εβδομάδα Εθελοντισμού αποτελεί μια δράση ευαισθητοποίησης. Είναι ένα κάλεσμα προς όλη την κοινωνία και προς κάθε άτομο, να ενημερωθεί για τον εθελοντισμό, να αναλογιστεί αν και πώς θα μπορούσε να προσφέρει εθελοντικά για κοινωφελή σκοπό και να κάνει μια προσωπική αρχή συμμετέχοντας σε εθελοντικές δράσεις. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής. Αυτό σημαίνει ότι διαρκεί δια βίου και όχι για μια εβδομάδα. Ελπίζουμε ότι η φετινή εμπειρία σας μαζί μας, θα σας ωθήσει ώστε να αναλαμβάνετε στο εξής πρωτοβουλίες σας ενεργός πολίτης, να νοιάζεστε για το τι συμβαίνει γύρω σας και να δράτε προς όφελος όλων. Ο εθελοντής είναι ενεργός πάντα και παντού: στο σχολείο, στο σπίτι, στη γειτονιά… Του χρόνου θα σας περιμένουμε και πάλι στο ετήσιο «ραντεβού» μας, ώστε να βιώσουμε τη δύναμη της συνεργασίας για το κοινό καλό.

Έργο στο πλαίσιο του The Philanthropy Poster Project, «Λέξεις και εικόνες προσφοράς από το School of Visual Arts της Νέας Υόρκης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος