Την Παρασκευή 5 Ιουνίου ολοκληρώθηκε η Δράση  «Πάμε Ανακύκλωση» στην οποία συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του Σχολείου. Έγινε ενημέρωση των μαθητών, σχετικά με την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και τη συμμετοχή του Σχολείου μας στο Σχολικό Μαραθώνιο «Πάμε Ανακύκλωση». Στη συνέχεια, το σχολείο οργάνωσε συγκέντρωση γονέων όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές τους ενημέρωσαν σχετικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης και διαχείρισης των απορριμμάτων στο Σχολείο προκειμένου όλοι μαζί να συμμετάσχουν ενεργά στη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, μπαταρίες και ρούχα) στους ειδικούς κάδους που είχαν τοποθετηθεί εντός της Σχολικής Μονάδας. Τέλος, σε συνεργασία με το Δήμο, προχωρήσαμε στην αποκομιδή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων στο πρόγραμμα ήταν καθολική.

Αναρτήθηκε από την εκπαιδευτικό Ελένη Μπογδάνη του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Κορακιάνας στο χρονολόγιο του Νοιάζομαι και Δρω.