Οι μαθητές του Γυμνασίου μας είχαν την ευκαιρία για Τρίτη συνεχή χρονιά να παρακολουθήσουν την ομάδα STEM που λειτούργησε στο σχολείο μας από τον περασμένο Νοέμβριο. Υπεύθυνος καθηγητής για φέτος ο Βιολόγος κ Κρίτων Ηλιόπουλος ο οποίος με έκδηλη διάθεση προσφοράς καθοδήγησε τους μαθητές.

Να σημειώσουμε ότι κύριος στόχος της μεθόδου διδασκαλίας  STEM  είναι οι μαθητές να συνδέσουν τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά με την καθημερινή τους ζωή, να αντιλαμβάνονται την ενασχόληση τους με τους τομείς αυτούς ως μια ευχάριστη διαδικασία και ως ένα εργαλείο επεξήγησης και επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων. Ενθαρρύνει τους μαθητές να εντοπίσουν κάποιο τοπικό ή κοινωνικό πρόβλημα, να φανταστούν και να σχεδιάσουν πιθανές λύσεις τις οποίες θα υλοποιήσουν με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού  αλλά και ειδικών ή και τοπικών παραγόντων.

Οι κατασκευές των μαθητών  πραγματοποιήθηκαν κυρίως με ανακυκλωμένα υλικά,  αξιοποίησαν τις νέες τεχνολογίες  καλλιεργώντας στους μαθητές δεξιότητες στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και στον προγραμματισμό.

Κατασκευές της ομάδας STEM 2019-20:

1.    Μαγνητικός αναδευτήρας με ανακυκλωμένα υλικά από το εργαστήριο Φ.Ε. του Γυμνασίου μας και Μηχανικός διαχωριστής μιγμάτων με φυγοκέντρηση για τις ανάγκες του μαθήματος της χημείας με ανακυκλωμένα υλικά από το Γυμνάσιο μας.

2.    Ενυδρείο για τις ανάγκες του μαθήματος της βιολογίας της Α΄ και Β΄τάξης

3.    Κατασκευή εκκολαπτηρίου αυγών με λάμπα υπερύθρων από ανακυκλωμένα υλικά. Η θερμοκρασία του εσωτερικού κρατιέται σταθερή με κύκλωμα Arduino και αισθητήρα θερμοκρασίας.

4.    Συσκευή με Arduinoκαι αισθητήρα απόστασης, που προσαρμόζεται στο ντεπόζιτο πετρελαίου του σχολείου και υπολογίζει μέσω απόστασης και μετατροπής σε όγκο τα λίτρα πετρελαίου που έχουν απομείνει προς χρήση.

5.    Συσκευή που ανιχνεύει την ποσότητα οινοπνεύματος που έχει πιει ο οδηγός αυτοκινήτου και ειδοποιεί με βόμβο πάνω από  συγκεκριμένη ποσότητα.

6.    Αναβράζον χάπι

Θεωρούμε πολύ σημαντικό να αναφέρουμε   τον ενθουσιασμό με τον οποίο «αγκάλιασαν» οι γονείς το πρόγραμμα STEM.  Θέλοντας λοιπόν να κάνουν πιο άνετη και εύκολη την παρακολούθηση των παιδιών τους καθώς το πρόγραμμα γινόταν μετά το τέλος του ωρολογίου προγράμματος, έφερναν κάθε φορά φαγητό εκ περιτροπής στην ομάδα συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι αυτό. 

Αναρτήθηκε από την εκπαιδευτικό Αικατερίνη Γκαγκαδέλη του Λαμπράκειου Γυμνασίου Βάμου στο χρονολόγιο του Νοιάζομαι και Δρω.