Μετά το τέλος των μαθημάτων, έγιναν προετοιμασίες για παράδοση ρουχισμού από εκπροσώπους γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών της ομάδας του Νοιάζομαι και Δρω, του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Αγίας Παρασκευής και για κωφούς και βαρήκοους μαθητές, στο Ίδρυμα Αγία Φιλοθέη στην Αγία Παρασκευή. Περίμεναν την ώρα που θα μπορούσαν να προσφέρουν αυτά που είχαν φροντίσει να μαζέψουν. Γιατί το “νοιάξιμο” δεν σταματάει λόγω καραντίνας ή περιορισμών.

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητεςΗ εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, δέντρο, φυτό και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες