Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Αγίας Παρασκευής και για κωφούς και βαρήκοους μαθητές, έφτιαξαν στο φυτωριο του σχολείου τους μοσχεύματα φυτών και τα προσέφεραν στο γηροκομείο Αθηνών. Τα γλαστράκια παραδόθηκαν από αντιπροσωπεία γονέων/μαθητών, την Διευθύντρια και την εκπαιδευτικό που συντόνισε όλη αυτή την προσπάθεια, που δίδαξε και εμψύχωσε τα παιδιά. Κάθε γλαστράκι θα συντροφεύει έναν παππού ή μια γιαγιά, που θα τα φροντίζουν και θα περιμένουν τα παιδιά, να έρθουν να τους δουν σε καλύτερες συνθήκες.