Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των μαθητών για τους πρόσφυγες – μετανάστες, αλλά και για τη στάση τους απέναντι σε άτομα τρίτης ηλικίας ή με αναπηρίες, υλοποιήθηκε δραστηριότητα με τίτλο, “Το ταξίδι της φυγής”.  Η δραστηριότητα αρχικά, πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου οι μαθητές σε ρόλο μετανάστη έπαιρναν μέρος σε διαφορές συνθήκες. Το παιχνίδι είναι διαδραστικό και δημιουργεί έντονα συναισθήματα στους μαθητές (http://www.taxidifygis.org.cy/). Την επόμενη διδακτική ώρα, υλοποιήθηκε  η παρακάτω δραστηριότητα: Οι µαθητές χωρίζονται σε σε τέσσερις οµάδες. Κάθε οµάδα εκπροσωπεί µία κατηγορία ανθρώπων  (π.χ. συγγενείς, καλούς φίλους, γείτονες, και γνωστούς). Μερικά από τα µέλη κάθε οµάδας πρέπει να έχουν κάποια προβλήµατα ή/και δυσκολίες, όπως αναπηρίες, µόνιµες αρρώστιες. Μέσα στις ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται ηλικιωµένοι, γονείς µε µικρά παιδιά, παιδιά χωρίς γονείς κ.λπ. Όλες οι οµάδες θα παίξουν το ίδιο σενάριο: Θέλουν να φύγουν, και τρία άτοµα από κάθε οµάδα δεν µπορούν να έρθουν µαζί τους. Κάθε οµάδα θα πάει σε µία γωνιά της αίθουσας. Μπορούν να φύγουν όλοι µαζί; Αυτό δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια όλης της οµάδας; Σε κάθε οµάδα τα µέλη θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι µπορούν να έρθουν και ποιοι όχι, για να µην διακινδυνεύσει όλη η οµάδα κατά τη διάρκεια της φυγής. Αυτοί που δεν θα µπορούν να φύγουν πρέπει να µαζευτούν στη µέση της αίθουσας και να πουν τους λόγους που – κατά την γνώµη τους – είναι αρκετά βάσιµοι για να παραµείνουν στην οµάδα και να φύγουν µαζί µε τους υπόλοιπους. Μετά τις εξηγήσεις αυτές η οµάδα θα αποφασίσει για ένα άτοµο που θα πρέπει να φύγει από την οµάδα και να παραµείνει στη χώρα καταγωγής του.Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση στην τάξη για τα συναισθήµατα που επικράτησαν µετά την απόφαση να φύγουν κάποιοι από την οµάδα και, αν ήταν ξεκάθαρο για τους µαθητές ότι αυτή η απόφαση µπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσµατα για αυτούς που θα µείνουν πίσω. Επίσης, έγινε συζήτηση για τα συναισθήµατα αυτών που έπρεπε να µείνουν πίσω. Στόχος της άσκησης ήταν η καλύτερη κατανόηση για τις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρει ένας πρόσφυγας.

Από ανάρτηση της εκπαιδευτικού του Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ, Ελισάβετ Σκαρπαθιωτάκη στο χρονολόγιο του Νοιάζομαι και Δρω.