Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Εκπαιδευτική Δράση για Γυμνάσιο και Λύκειο

Ημερομηνία: 16 Ιανουαρίου 2019

Τόπος: ΜΕΤ Χώρος έκθεσης και αμφιθέατρο
Διάρκεια: 90 λεπτά
Στόχοι δράσης:
 • Εξοικείωση των μαθητών με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, ένα ιδιαίτερο είδος Μουσείου.
 • Αναγνώριση των μορφών του εκφοβισμού που τα παιδιά κάνουν ή δέχονται μέσω της χρήσης του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων, είτε άλλων ψηφιακών τεχνολογιών.
 • Προβληματισμός σχετικά με τις μεθόδους εκφοβισμού.
 • Κατανόηση των λόγων που προκαλούν το διαδικτυακό εκφοβισμό.
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την αποφυγή των συνεπειών του.
 • Ενεργοποίηση αισθήσεων & φαντασίας, άσκηση παρατηρητικότητας και έκφραση ιδεών για το διαδικτυακό εκφοβισμό.
 • Συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού.

Δραστηριότητες:

 • Παρουσίαση των μορφών του Εκφοβισμού
 • Τι είναι θύτης, τι είναι θύμα.
 • Δημιουργία δύο ομάδων που παίζουν και επεξεργάζονται τις έννοιες θύτης και θύμα.
 • Καταγραφή κανόνων από τα παιδιά για την πρόληψη του εκφοβισμού.
 • Παρουσίαση των κανόνων και συζήτηση
 • Αινίγματα, παιγνίδια ρόλων, ταύτισης κλπ.

Μέθοδοι: Αφήγηση, συζήτηση, εξερεύνηση, παιχνίδια (ρόλων, ταύτισης κλπ), βιωματική προσέγγιση.

Εκπαιδευτικοί: Χαλκιοπούλου Αντιγόνη, Αργυρίου Αγγελική

Από ανάρτηση της εκπαιδευτικού του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών κ.Αντιγόνης Χαλκιοπούλου, στο χρονολόγιο του προγράμματος “Νοιάζομαι και Δρω”