Το σχολείο μας επισκέφτηκε το μουσείο ούζου Βαρβαγιάννη στο Πλωμάρι και το ιστορικό κέντρο του χωριού, προκειμένου να προβάλλει και να εξοικειώσει τους μαθητές πρόσφυγες- μετανάστες με τον τοπικό πολιτισμό και να συμβάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων τους με τους γηγενείς μαθητές.