Εθελοντικές ομάδες, γονείς, δάσκαλοι και μαθητές βάφουμε τους τοίχους και ομορφαίνουμε την αυλή του σχολείου. Η ιδέα, η οργάνωση και ο συντονισμός όλης της δράσης έγινε από τους μαθητές της Στ΄τάξης. 

Η Διευθύντρια του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, Ιωάννα Χαλκιά