Εκπαίδευση από τους μεγάλους στους μικρούς μαθητές

Το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης μετέχοντας σε δράσεις ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού πραγματοποίησε διδακτικές επισκέψεις σε παιδικούς σταθμούς και σε Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας, με σκοπό την γνωριμία και προσέγγιση των μικρών μαθητών/τριών του θέματος των Πρώτων Βοηθειών στο Σχολείο.

Συγκεκριμένα στην πρώτη φάση του προγράμματος μαθητές από το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης έλαβαν μέρος σε εκπαίδευση με σκοπό στην δεύτερη φάση του προγράμματος που υλοποιείται αυτές τις μέρες: τα παιδιά του Γυμνασίου μεταφέρουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους σε μικρότερης ηλικίας παιδιά ούτως ώστε να είναι ενημερωμένοι οι μαθητές/τριες κατά το δυνατόν για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο χώρο του σχολείου. Οι μαθητές με τους καθηγητές τους επισκέφτηκαν τον 2ο Παιδικό Σταθμό Τέρπανδος Αναστασιάδης, το Δημοτικό Σχολείο του Χάλικα, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης και φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του τα παιδιά του 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης.

Τα μικρά παιδιά με πολύ προσοχή παρακολούθησαν την παρουσίαση από τους μικρούς εκπαιδευτές τους, αλλά και τις οδηγίες που δόθηκαν από αυτούς σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών στο Σχολείο. Οι πρώτες βοήθειες στο Σχολείο είναι θέμα που απασχολεί την μαθητική κοινότητα και στα πλαίσια της θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι αλλά και υποψιασμένοι και οι μικροί μαθητές/τριες.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Νοιάζομαι και δρω» στο οποίο μετέχει το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Και σαν σκοπό έχει την υπεύθυνη ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά φορείς κατ εξοχήν αρμόδιους για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πηγή: https://www.emprosnet.gr/paideia/noiazetai-kai-dra-to-5o-gymnasio-mytilinis