Τι είναι εθελοντισμός;

Ο όρος «Εθελοντισμός» αναφέρεται γενικά στην ηθελημένη πράξη για κάποιο κοινωφελή σκοπό χωρίς υλικό ή άλλο αντάλλαγμα. Ως εκ τούτου, εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς χρόνο ή γνώση για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «εθέλω», που σημαίνει θέλω πολύ.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που τρέχει φέτος κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στο 1/θ Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου Σερρών κάτω από την ομπρέλα του «Νοιάζομαι και Δρω», γίνεται μια πρώτη προσέγγιση του όρου «εθελοντισμός» από τα παιδιά, με στόχο να περιγράψουν συμπεριφορές που δείχνουν ενσυναίσθηση και να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν θέματα και δράσεις που άπτονται του εθελοντισμού.

Στην πρώτη φάση μοιράστηκε σε κάθε παιδί ένας κύκλος που στο πάνω μέρος τους έγραφε την λέξη «εθελοντισμός» και από κάτω περιγράφονταν μια πράξη. Όλοι οι κύκλοι  τοποθετήθηκαν ανάποδα στο πάτωμα και ζητήθηκε από τα παιδιά να κινηθούν γύρω από αυτούς. Μετά από λίγο τα παιδιά στάθηκαν μπροστά σε ένα κύκλο και κλήθηκαν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν ως προς το αν οι πράξεις που διαβάστηκαν αποτελούν πράξεις εθελοντισμού. Το κάθε παιδί έγραψε στο κέντρο του  κύκλου ένα V αν επρόκειτο για πράξη εθελοντισμού ή ένα Χ αν δεν ήταν και ζωγράφισε όπως μπορούσε τη δράση που αναφερόταν.

 

 

 

 

 

Στην συνέχεια οι κύκλοι πήραν τη θέση τους σε ένα χαρτόνι canson όπου καταγράφηκαν όλες οι καλές πράξεις εθελοντισμού και κάπως έτσι δημιουργήθηκε η αφίσα από τους μαθητές.

                                             

 

Πηγή: Η ανάρτηση βασίστηκε σε κείμενο της κας Τζίνη Ζ.