Με το Πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω”

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου, μέλη της Ομάδας Εθελοντισμού και Ενεργοποίησης Patrinistas, επισκέφθηκαν το 52ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και ενημέρωσαν τους μαθητές της Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης για τον εθελοντισμό και τις δράσεις των Patrinistas.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή τους: «Οι τρεις τάξεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης του εθελοντισμού “Νοιάζομαι και Δρω” και στο πλαίσιο της εβδομάδας εθελοντισμού υλοποιούν μια δράση για την προώθηση της ανακύκλωσης ως μέσο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό και για να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους, η Διεύθυνση του Σχολείου προσκάλεσε την Ομάδα Εθελοντισμού και Ενεργοποίησης Patrinistas. Τα μέλη μας αρχικά ενημέρωσαν τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων του σχολείου. Στη συνέχεια ενημέρωσαν τους μαθητές και έπαιξαν μαζί τους το παιχνίδι της ανακύκλωσης.

Το Πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω” έχει την έγκριση του Υ.Π.Ε.Θ., (αρ. πρ. 157302/Δ2/26-09-2016) υλοποιείται για 3η χρονιά, ταυτόχρονα σε ένα δίκτυο 162 σχολείων κι έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στα προβλήματα του κοινωνικού συνόλου και να τους ωθήσει να αναλάβουν εθελοντικές δράσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην άμβλυνση τους. Απώτερος σκοπός του εγχειρήματος είναι η καλλιέργεια της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνείδησης των μαθητών, ώστε να σκέφτονται και να δρουν ως ενεργοί πολίτες στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο κοινωνικό περιβάλλον.».