Κρήτη | 18.03.18  13:56
Μαθητές του Γυμνασίου Βάμου καθάρισαν την παραλία της Αλμυρίδας!

Τι είναι το Νοιάζομαι και δρω: εθελοντισμός – αλληλεγγύη – ενεργός πολίτης που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές των Ε΄ και στ΄ τάξεων του δημοτικού, καθώς και του γυμνασίου.

Σκοπός είναι αφενός η κατανόηση των εννοιών και της σημασίας του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, καθώς και της στενής σύνδεσής τους με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, αφετέρου η καλλιέργεια στάσεων στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε τα παιδιά να «νοιάζονται και να δρουν».

Οι δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης αντιμετωπίζονται ως εκφράσεις της ενεργού πολιτειότητας και όχι ως «καλές πράξεις».

Πηγή:  parakritika.gr