Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά αποτελεί ένα από τα τρία είδη πολιτιστικής κληρονομιάς και αφορά παραδόσεις ή ζωντανές εκφράσεις που έχουν κληροδοτηθεί από τους προγενέστερους. Άυλα πολιτιστικά αγαθά θεωρούνται οι λαϊκές παραδόσεις, οι γιορτές και τελετές, η μουσική, οι χοροί, τα τραγούδια, οι μύθοι, τα έθιμα, οι προφορικές παραδόσεις και άλλες μαρτυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισμού.

Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά συνίσταται από τα μη ψηλαφητά χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου πολιτισμού.  Γι’ αυτό τον λόγο, η διατήρησή της είναι πιο δυσχερής από τη διατήρηση των απτών αντικειμένων. Για να διαφυλαχτεί η άυλη πολιτιστική κληρονομιά ως στοιχείο συλλογικής ταυτότητας και μνήμης είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι.

Στην Πάτρα, το 6ο Γυμνάσιο συνεργάστηκε με τον Λαογραφικό Όμιλο «Τα Τζουμέρκα», στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο «Νοιάζομαι και Δρω», ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα στοιχεία της άυλης πολιτιστικής τους κληρονομιάς και να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διατήρησή τους. Έτσι, ξεκίνησαν να μαθαίνουν το ηπειρώτικο γαϊτανάκι και παραδοσιακούς ηπειρώτικους χορούς.  Είχαν την ευκαιρία να ντυθούν με τις παραδοσιακές στολές και συνειδητοποιούν ότι η παράδοση εξελίσσεται μέσα από τη ουσιαστική συμμετοχή μας σ΄ αυτή. Και τελικά ότι ένας τόπος έχει μέλλον, όταν γνωρίζει και διαφυλάσσει πτυχές του παρελθόντος του.

Επόμενη συνάντηση ορίστηκε την Κυριακή στις 4 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 π.μ. για να οργανώσουν από κοινού δράσεις πολιτισμού για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.