Στη πλατφόρμα του act4Greece έχει ανέβει η καμπάνια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω», που υλοποιούν το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός και το Ίδρυμα Λαμπράκη, με στόχο την καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, και την διαμόρφωση στάσης ζωής ενεργού πολίτη στους μαθητές

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν τι σημαίνει εθελοντισμός και αλληλεγγύη; Πώς μπορούμε να τα υποστηρίξουμε ώστε να γίνουν από σήμερα, οι ενεργοί πολίτες που ονειρευόμαστε να έχει ο κόσμος μας αύριο;

Την απάντηση δίνει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», που υλοποιούν το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός και το Ίδρυμα Λαμπράκη, με στόχο την καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, και την διαμόρφωση στάσης ζωής ενεργού πολίτη στους μαθητές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση βιωματικών δράσεων στα σχολεία από εκπαιδευτικούς και μαθητές και στηρίζει τις δράσεις αυτές, μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή δια ζώσης και εξ αποστάσεως υποστήριξη.

Το act4Greece στηρίζει το «Νοιάζομαι και Δρω» από 20.12.2017 έως 30.04.2017, με στόχο να συγκεντρωθούν 70.000 ευρώ , ποσό που αντιστοιχεί στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων από 225 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναμένεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Η επίτευξη του στόχου σημαίνει την υλοποίηση εκατοντάδων μαθητικών εθελοντικών δράσεων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με πρωταγωνιστές κάθε ένα από τα 15.000 παιδιά που μέρα με τη μέρα κάνουν τον κόσμο καλύτερο, με μικρές και μεγάλες πράξεις!

Oι φορείς υλοποίησης του προγράμματος θα προσφέρουν ανταποδοτικά οφέλη στους υποστηρικτές της εκστρατείας.

Το «Νοιάζομαι και Δρω» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό την καλλιέργεια της προσφοράς ως τρόπου ζωής στο κοινωνικό σύνολο και στη δημιουργία συνείδησης και συμπεριφοράς ενεργού πολίτη στις νεότερες γενιές. Είναι μοναδικό γιατί:

(1) Αποτελεί το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών μέσα από τα σχολεία, με την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(2) Περιλαμβάνει πρωτότυπο πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο: α) έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το πρόγραμμα βασισμένο σε βιβλιογραφία και καλές πρακτικές από όλον τον κόσμο, β) είναι διαβαθμισμένο, ώστε να μπορεί να αξιοποιείται σε όλες τις τάξεις, και γ) είναι διεπιστημονικό ώστε να εφαρμόζεται στο πλαίσιο διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Το υλικό διατίθεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή στον δικτυακό τόπο του προγράμματος, και συνοδεύεται από καλές πρακτικές και επιπλέον υλικό που εμπλουτίζεται συνεχώς (www.noiazomaikaidrw.gr).

(3) Βασίζεται στη διδασκαλία των εννοιών του εθελοντισμού, του ενεργού πολίτη και της αλληλεγγύης, αλλά εντάσσει στον πυρήνα του τη βιωματική μάθηση και την ώθηση μαθητών, δασκάλων και γονέων να συναντηθούν εκτός της τάξης και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων που αφορούν όλη την κοινωνία.

(4) Υποστηρίζει τη δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, καθώς και τη δημιουργία και διατήρηση δικτύου αλληλοϋποστήριξης και ανταλλαγής εμπειριών, τόσο μέσω συναντήσεων επιμόρφωσης και παρουσίασης καλών πρακτικών, όσο και μέσω της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δικτύωσης e-paideia.org.

(5) Η εγκυρότητα και η υψηλή ποιότητα του προγράμματος διασφαλίζεται μέσω εξωτερικής αξιολόγησής του από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Το «Νοιάζομαι και Δρω» βρίσκεται στον τρίτο χρόνο εφαρμογής του στα σχολεία της Ελλάδας, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες και όλους τους τύπους σχολείων. Μέχρι σήμερα, 190 σχολεία και στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, 18.000 μαθητές, 1.300 εκπαιδευτικοί και χιλιάδες γονείς, έχουν έρθει σε επαφή με περισσότερους από 1.050 διαφορετικούς κοινωνικούς εταίρους (μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εθελοντικές ομάδες, κ.ά.) για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση εθελοντικών δράσεων.

Ιδιαίτερα συγκινητική για το πρόγραμμα είναι η δυνατότητα που προσφέρει σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σχολεία παραρτημάτων καταστημάτων κράτησης και ειδικά σχολεία «να νοιαστούν και να δράσουν» και αυτά, δίνοντας στα παιδιά που συχνά βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό την ευκαιρία να αποκτήσουν τον ενεργητικό ρόλο του εθελοντή, με πολλαπλά οφέλη ενδυνάμωσης και προσωπικής ανάπτυξης μέσα από τη συμμετοχή τους σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Για την περίοδο 2017-2018 προβλέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα 225 σχολείων και περισσότερων από 15.000 μαθητών σε ολόκληρη τη χώρα με πολλαπλάσιο αριθμό δράσεων.