Στις 28/04/2017, στον Όμιλο Ρητορικής, Θεατρικού Παιχνιδιού και Δημιουργικής Γραφής, οι μαθητές επιχειρηματολόγησαν πάνω στο θέμα: «Ο καθαρισμός μιας παραλίας από εθελοντές δεν λύνει το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος».  Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο πενταμελείς ομάδες, την «Κυβέρνηση» και την «Αντιπολίτευση» ή αλλιώς την Ομάδα του «Λόγου» και την Ομάδα του «Αντιλόγου». Στη συνέχεια, αφού καθορίστηκαν οι κριτές και ο χρονομέτρη, άρχισε ο αγώνας με τρία μέλη από κάθε ομάδα, ο οποίος διήρκεσε μιάμιση ώρα περίπου μαζί με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια, που έγιναν στο τέλος. Τα επιχειρήματα που ακούστηκαν και από τις δύο πλευρές ήταν πολύ καλά τεκμηριωμένα και εύστοχα! Μία από τις απόψεις που επηρέασε πολύ θετικά το κοινό και τους κριτές ήταν ότι μπορεί μια εθελοντική πράξη σαν κι αυτή να μην δίνει άμεση λύση στο τεράστιο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αλλά αποτελεί μια δράση ενεργού πολιτειότητας, που έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει και τους άλλους ανθρώπους δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη και τον σεβασμό προς τη φύση. Και ιδίως όταν συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δράσεις οι νέοι από μικρή ηλικία, είτε με την οικογένειά τους είτε με το σχολείο και τους φίλους τους, σίγουρα ως μελλοντικοί πολίτες δεν πρόκειται να είναι απαθείς και  αδιάφοροι απέναντι στο πρόβλημα, αλλά αντίθετα θα αγωνίζονται για τη μείωσή του με κάθε δυνατό τρόπο.