Στο Δημοτικό Σχολείο Ακρινής οι μαθητές οργανώνουν συναντήσεις με σκοπό την ενδυνάμωση, την εμψύχωση, μα και την προετοιμασία της ομάδας, κατά τη μετάβασή της από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο!

Έτσι, με σκοπό την επίτευξη των στόχων, που δεν είναι άλλοι από τη δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος, την εξασφάλιση μιας καλής και ισότιμης συνεργασίας, καθώς και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η εθελοντική μας ομάδα ανανεώνει τις συναντήσεις της, με διαφορετική και μοναδική θεματολογία κάθε φορά!

 

Και όσο οι συναντήσεις προχωρούν θέτουν νέους στόχους ακόμη πιο ψηλούς, δίνοντας ο ένας στον άλλο το χέρι και προχωρώντας μαζί στην κατανόηση της εφηβείας, της αλλαγής και τις δυσκολίες αυτής, όπως τις βιώνουν! Μέσα σε ένα ομαδικό και συντροφικό κλίμα, τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους, σέβονται το διαφορετικό και προετοιμάζονται για ένα δυναμικό άνοιγμα στην κοινωνία των πολιτών!