Δελτίο τύπου 5ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

Δελτίο τύπου 5ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς
Το 5ο Δημοτικό Κιλκίς έχει ενταχθεί φέτος να υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ. Στο πρόγραμμα έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν 60 σχολεία απ’ όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το 5ο Δημοτικό και το 1ο Γυμνάσιο από το Κιλκίς. Συντονίστριες του προγράμματος είναι η Αφροδίτη Ντίνου για το 5ο Δημοτικό και η Άννα – Μαρία Παναγιωτίδου για το 1ο Γυμνάσιο, ενώ επιβλέπει ο σχολικός Σύμβουλος 2η1 σχολικής περιφέρειας Π.Ε. Πάρης Παπαδόπουλος.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη κουλτούρας της ενεργού πολιτειότητας, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στα παιδιά και στους νέους, καλλιεργώντας βιώσιμες στάσεις ενεργού κοινωνικής προσφοράς, με βιωματικές προσεγγίσεις.

Το έργο, που είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, υλοποιείται από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ, σε συνεργασία με το ίδρυμα Μποδοσάκη και περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος και πολυμορφικού υλικού για τα σχολεία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και δημιουργία σχολικού δικτύου για τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη. Για την υλοποίηση συμπράττουν το ίδρυμα Μποδοσάκη και το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που χρηματοδοτούν τη δημιουργία υλικού και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Η 5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη το 1985, με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στα εκατομμύρια των εθελοντών, που είναι ταγμένοι στην υπηρεσία του ανθρώπου, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους.

Θεωρώντας ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα με τους άμεσα εμπλεκόμενους, οργανώσαμε βιωματικές δράσεις αποσαφήνισης των βασικών εννοιών.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δ’ κι Ε’, με τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κ. Μηλιόγλου Μιχάλη και κα Παυλίδου Νίκη, συζήτησαν για τις έννοιες – κλειδιά, εθελοντισμός, φιλανθρωπία, αλληλεγγύη, ενεργός πολίτης και στη συνέχεια έφτιαξαν, χωρισμένοι ανά τάξεις «το δέντρο του εθελοντή» όπου στις ρίζες έγραψαν «τι κερδίζει κάποιος όντας εθελοντής» και στα φύλλα «τι μπορώ να κάνω σαν εθελοντής»

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ έκαναν διερεύνηση των εννοιών, αλλά και συζήτησαν για πιθανές λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα της περιοχής μας, χωρισμένοι σε ομάδες, με την μέθοδο του world cafe, όπου κάθε ομάδα επεξεργάστηκε κάθε θέμα για 5-7 λεπτά κι όταν όλες οι ομάδες πέρασαν και από τα οκτώ πόστερ, συμβάλλοντας με τις ιδέες τους, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα στην ολομέλεια και μετά εκτέθηκαν για να ψηφιστούν και να προκύψουν οι επικρατέστερες απόψεις σε κάθε περίπτωση.

Την δημιουργική αυτή διαδικασία οργάνωσε η συντονίστρια του έργου Αφροδίτη Ντίνου και υλοποιήθηκε με τη συμβολή του σχ. Συμβούλου Πάρη Παπαδόπουλου και των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν, Κατερίνα Μπόσκου και Ιωάννα Ευθυμιάδου.