Στο Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα Μήλου μαθητές και εκπαιδευτικοί ανακαλύπτουν τη δυναμική της ομάδας μέσα από δραστηριότητες που φέρνουν τους εμπλεκόμενους πιο κοντά!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2Έτσι δημιουργήθηκαν μεικτές ομάδες μαθητών, τυχαία και αναλογικά από όσες τάξεις συμμετείχαν! Χρησιμοποιήθηκαν 5 καπελάκια διαφορετικού χρώματος, μέσα στα οποία είχαν τοποθετηθεί ισάριθμα χρωματιστά χαρτονάκια. Ένας ένας μαθητής έπαιρνε ένα χαρτονάκι- με τη σειρά έτσι ώστε να σχηματιστούν 5 διαφορετικές ομάδες από ισάριθμους μαθητές. Η δραστηριότητα είχε παιγνιώδη μορφή, συνοδευόταν από μουσική, ενώ συμμετείχαν και οι δάσκαλοι, φορώντας καπέλο αντίστοιχου χρώματος. Στη συνέχεια κάθε ομάδα αποχωρούσε σε μια γωνιά και έφτιαχνε μια μικρή αφίσα ή ένα σύνθημα που την εξέφραζε… ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1

Οι επόμενες συναντήσεις αφιερώθηκαν σε τεχνικές ενδυνάμωσης της ομάδας, ενώ μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας όλοι μαζί συνέθεσαν αυτοσχέδια στιχάκια για την ομαδικότητα και τα τραγούδησαν με τη συνοδεία κιθάρας. Η τεχνική αυτή συνέβαλε στη δημιουργία ομάδων, χωρίς προστριβές και εντάσεις και στην ενδυνάμωση των σχέσεων όλων των παιδιών, καθώς αναμειγνύονται παιδιά διαφορετικών ηλικιών, συντελώντας με αυτό τον τρόπο στη μείωση της σχολικής βίας!