ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ_8Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης, πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια συνεργασίας και εμπιστοσύνης στην Ε΄ και ΣΤ’ τάξη, με στόχο την καλλιέργεια της ομαδικότητας, της συνεργατικότητας, τη σύσφιξη σχέσεων και την εδράιωση ενός κλίματος εμπιστουνης και αμοιβαιότητας συναισθημάτων.ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ_9

Αξιοποιώντας παιχνίδια, όπως “Με τα μάτια του άλλου”, “Ας λύσουμε τον κόμπο”, “Βοήθα να περάσω”, που μπορεί να τα αναζητήσει κανείς στο σχετικό για τον εθελοντισμό υλικό του προγράμματος, τα παιδιά άφησαν για λίγο τα θρανία και επικεντρώθηκαν στο να μάθουν, πώς πρέπει να λειτουργούμε ως μέλη μιας κοινωνίας , η οποία μέσα από το συλλογικό πνέυμα στοχέυει ψηλά…

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ_5Οι δραστηριότητες ήταν αναζωογονητικές για μικρούς και μεγάλους, ενώ βοήθησαν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή και με μια άλλη βασική συνιστώσα του εθελοντισμού… Εκείνη του σεβασμού και του γνήσιου ενδιαφέροντος προς το διπλανό μας. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ_7

Εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς, ότι, δίχως αυτές τις δύο βασικές πεοϋποθέσεις- χαρακτηριστικά απαραίτητα ενός εθελοντή, κανείς δεν μπορεί να προσφέρει στο σύνολο και να συνεργαστεί με το σύνολο…