Στο πλαίσιο των δράσεων για το εθελοντικό πιλοτικό πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω” στο οποίο συμμετέχει το 2ο Δημοτικό Σχολέιο Ξάνθης, οι μαθητές των εμπλεκόμενων τάξεων συνδέθηκαν μέσω Skype με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων κυρία Ολγα Καιμάρη της Médecins Sans Frontières/MSFΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Τα παιδιά ενημερώθηκαν σχετικά με την προσφορά της διεθνούς, ανεξάρτητης, ιατρικής ανθρωπιστικής οργάνωσης  που παρέχει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων, οι μαθητές σκοπεύοντας σύμφωνα με το πρόγραμμα να συστήσουν τη δική τους εθελοντική ομάδα, έκαναν ερωτήσεις τόσο για διοικητικά όσο και για οργανωτικά θέματα σχετικά με την σύσταση της Οργάνωσης, τον τρόπο λειτουργίας του και τα κριτήρια βάση των οποίων μπορεί κάποιος να προσφέρει κανείς σε αυτή εθελοντική εργασία.

Εξίσου σημαντική, για την κατανόηση της έννοιας του εθελοντισμού, ήταν η συνάντηση με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ξάνθης κ. Πασχάλη Σαράντη.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΜετά από μια πρώτη ενημέρωση  σχετικά με την αλτρουιστική προσφορά του Ε.Ε.Σ.  με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, οι μαθητές σκοπεύοντας σύμφωνα με το πρόγραμμα να συστήσουν τη δική τους εθελοντική ομάδα, έκαναν ερωτήσεις τόσο για διοικητικά όσο και για οργανωτικά θέματα στις οποίες ο κύριος Πασχάλης απάντησε με κατάρτιση και ευκρίνεια λύνοντας όλες τις απορίες. ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ_1

 

Τέλος,  οι μικροί μας εθελοντές, πήραν παραδείγματα διαστάσεων του εθελοντισμού και από τον κύριο Ιωάννη Δουκέλη, μέλος του Φιλοζωικού Ομίλου Ξάνθης.

Αρχικά, τα παιδιά πληροφορήθηκαν για την προσφορά του Φ.Ο.Ξ.,  με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη διαβίωση των αδέσποτων στην πόλη μας, οι μαθητές σκοπεύοντας, σύμφωνα με το πρόγραμμα , να συστήσουν τη δική τους εθελοντική ομάδα, έκαναν ερωτήσεις τόσο για διοικητικά όσο και για οργανωτικά θέματα σχετικά με την σύσταση του Ομίλου, τον τρόπο λειτουργίας του και τα κριτήρια βάση των οποίων μπορεί κάποιος να προσφέρει εθελοντική εργασία.

Μεταξύ άλλων, και στις τρεις περιπτώσεις,  οι μαθητές ενημερώθηκαν για το πόσα μέλη χρειάστηκαν για τη σύσταση του εθελοντικού ομίλου, τι μπορεί  να προσφέρει ένας εθελοντής και ποια η διαφορά του εθελοντή από εκείνη του επαγγελματία, ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος, ποια κριτήρια υπάρχουν για να γίνει κάποιος εθελοντής , ποια είναι η προσφορά των ενεργών μελών και τι αδρανοποιεί τα υπόλοιπα.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗΠηγή έμπνευσης, ιδεών και προβληματισμού αποτέλεσαν οι παραπάνω συναντήσεις και έδωσαν  γερό έναυσμα για ένα νέο κύκλο εθελοντικών δράσεων, οι οποίες σίγουρα στο μέλλον θα μας εκπλήξουν!