ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1Στο 3ο Δημοτικό σχολέιο Ζακύνθου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Νοιάζομαι και Δρω, οι μεγαλύτερες τάξεις συνεχίζουν με εθελοντικό πνεύμα, να κρατάνε ζωντανή την αλυσίδα ενημέρωσης πάνω σε θέματα πρστασίας σε περίπτωση σεισμού. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 2

Παράλληλα όμως δεν έλειψε και η συμμετοχή σε παιχνίδια συνεργασίας…

Δόθηκε μια καλή ευκαιρία στα παιδιά με αυτό τον τρόπο, να διαπιστώσουν πόσο καλά μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους χωρίς να μιλάνε… Δραστηριότητες τέτοιας υφής, όταν πραγματοποιούνται συστηματικά, συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του ομαδικού πνεύματος και στην καλλιέργεια της εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας…

Οι δραστηριότες αυτές λειτούργησαν ως πηγή ενδιαφέροντος και προβληματισμού για την αξία του ομαδικού κλίματος, όχι μόνο στον σχολικό, μα και σε κάθε περιβαλλοντα χώρο!ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 4

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 3Η σημασία των ενδεχόμενων μικροδυσκολιών, μέσα στο παιχνίδι, δεν είναι άλλη από τη εύρεση αποτελεσματικών τρόπων να υπερβληθούν αυτές…