Η 2η επιμορφωτική συνάντηση των Συντονιστών του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου 2016 στο πλαίσιο του έργου «Πιλοτικό Πρόγραμμα για τον Εθελοντισμό στα Σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας».

Οι Συντονιστές συμμετέχουν σε μικτό σχήμα συνεχιζόμενης δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφωτικής στήριξης.

 

Επιμόρφωση 12