Το σεμινάριο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2015 στο πλαίσιο του έργου «Καλλιέργεια του Εθελοντισμού στο Σχολείο», το οποίο υλοποιεί το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη.

Το σεμινάριο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του Σχολικού Δικτύου “Νοιάζομαι και Δρω” σηματοδοτεί την εκκίνηση των δράσεων στα σχολεία. Οι 264 εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο έργο θα λάβουν μέρος σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 72 ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί σε μικτό σχήμα, συνδυάζοντας τη διά ζώσης παρουσία σε δύο σεμινάρια στην Αθήνα, με την εξ αποστάσεως  (e-learning) και την δια ζώσης επιμόρφωση μέσω του Συντονιστή στο σχολείο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του συνόλου τον εργασιών του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογή στο σχολείο, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα λάβουν τη  σχετική πιστοποίηση. Στο εισαγωγικό αυτό σεμινάριο θα συμμετάσχουν εκτός από τους εκπαιδευτικούς του Δικτύου, εθελοντές και στελέχη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσουν εθελοντική δραστηριότητα.

Σας περιμένουμε όλους εκεί!

Επιμόρφωση 20