Δραστηριότητες σχολείων

Εδώ αναρτάται υλικό από τα projects και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα σχολεία που αξιοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό “Νοιάζομαι και Δρω”.

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.

Σχολική Μονάδα:93ο Δημοτικό Σχολείο Aθηνών Σχολικό Έτος:2015 - 2016

Εκπαιδευτικοί:
Πρωτόπαπα Στέλλα (ΠΕ70) Εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν: Όρκας Γιώργος (ΠΕ70), Κουφάκη Καλλιόπη (ΠΕ70), Τσαντίλης Απόστολος (ΠΕ70)

Συντονιστής:
Θεοδώρα Τσιαγκάνη

Σχολικές Τάξεις:
Δ' Τάξη

Αριθμός Παιδιών ανά Τάξη που συμμετείχαν:
Δ1 :19 , Δ2:20, Δ1:19

Εμπλεκόμενοι Φορείς/Άτομα:
Δεν υπήρξαν εμπλεκόμενοι φορείς κατά την υλοποίηση της Δράσης.

Περιγραφή της Δράσης:
Oι μαθητές της Δ΄τάξης ευαισθητοποιούνται και ευαισθητοποιούν για την αναπηρία Επισκέφτηκαν το Θέατρο BADMINTON για να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Dialogue in the Dark” (Διάλογος στο Σκοτάδι). Στόχος της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η εξοικείωση των παιδιών με την εικόνα και την ιδέα της αναπηρίας, ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αισθήσεις, επαφή με τους τυφλούς και την αναπηρία, ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαφορετικότητα και τους κοινωνικούς φραγμούς, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων όπως ενσυναίσθηση, εμπιστοσύνη, ομαδική εργασία. Πριν την επίσκεψη οι μαθητές προετοιμάστηκαν για το πρόγραμμα: Ενημερώθηκαν για τη γλώσσα των τυφλών από το blog του σχολείου από άρθρα όπως :Η μελωδική Μπράιγ, Μαθαίνοντας τη γλώσσα της Αφής!, Η Αφή πηγαίνει στο Μουσείο της…και είδαν ένα βιντεάκι από την επίσκεψη μαθητών μας στο Ειδικό Σχολείο τυφλών Καλλιθέας: Ήρθαν σε επαφή με βιβλία του δημοτικού γραμμένα για τυφλούς μαθητές με τη γραφή braille, πήραν από ένα σελιδοδείκτη που μας έχει προσφέρει το ΚΕΑΤ, που είχε την Α-Β σε μορφή braille με τη βοήθεια του οποίου αποκωδικοποίησαν λέξεις από τα βιβλία .Η εμπειρία των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα « Dialogue in the Dark» ήταν μοναδική και ενίσχυσε την άποψη μας , πως η αναπηρία δε ν πρέπει νάναι ταμπού αλλά πρόκληση -πρόσκληση για αποδοχή! Αναρτήθηκαν στο χώρο του σχολείου έργα Αφής.

Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της Δράσης:
Διαδίκτυο, το blog σχολείου και υλικό από τους φορείς ΚΕΑΤ και Φάρος τυφλών.

Θετικά στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση της Δράσης:
Η θετική ανταπόκριση μαθητών αποτέλεσε το θετικό στοιχεία που αποκομίσαμε από τη συγκεκριμένη δράση.

Δυσκολίες/αδύναμα στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση της Δράσης:
Δεν παρατηρήθηκαν δυσκολίες.

Στοιχεία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας που προσεγγίστηκαν με αυτή τη δράση:
Τα στοιχεία που εντοπίστηκαν είναι αυτά της ενεργούς συμμετοχής, της παρέμβασης και της αποτελεσματικής δράσης που συντελεί στην αλλαγή.

Ο τρόπος με τον οποίο η παραπάνω Δράση συνδέεται με τις υπόλοιπες δράσεις της Σχολικής Μονάδας για το Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»:
Η δράση συνδέεται με τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα ,την κουλτούρα του σχολείου για την εξοικείωση με την ιδέα και την εικόνα της αναπηρίας και την παγκόσμια καμπάνια της action aid «σχολεία προσβάσιμα για όλα τα παιδιά».

Οπτικοακουστικό υλικό:
BRAILLE