Δραστηριότητες σχολείων

Εδώ αναρτάται υλικό από τα projects και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα σχολεία που αξιοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό “Νοιάζομαι και Δρω”.

Σχολική Μονάδα: Σχολικό Έτος:

Συντονιστής:

Σχολικές Τάξεις:

Αριθμός Παιδιών ανά Τάξη που συμμετείχαν: