Αλληλεγγύη

Η αλληλεγγύη σχετίζεται με έννοιες όπως η συμπαράσταση και η αλληλοβοήθεια. Στηρίζεται στο αίσθημα ενότητας μεταξύ ατόμων που τους συνδέουν κοινά συμφέροντα, κοινοί στόχοι ή κίνδυνοι. Είναι έννοια κυρίως κοινωνιολογική και περισσότερο αναφέρεται σε ομάδες ανθρώπων παρά σε άτομα. Αφορά τις σχέσεις σε μια κοινωνία με τις οποίες οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους.

Η αλληλο-συνεισφορά είναι το κύριο χαρακτηριστικό της αλληλεγγύης και αυτό που τη διαφοροποιεί από τον εθελοντισμό και τη φιλανθρωπία. Σύμφωνα με τον ιστορικό διανοητή Eduardo Galeano, «σε αντίθεση με την αλληλεγγύη, η οποία είναι οριζόντια και λαμβάνει χώρα μεταξύ ίσων, η φιλανθρωπία είναι πάνω κάτω, ταπεινωτική για όσους τη λαμβάνουν και δεν προκαλεί ποτέ τις έμμεσες σχέσεις εξουσίας».

Η έννοια της αλληλεγγύης απαντάται σε μορφές εθελοντικής εργασίας και αγαθοεργιών που οργανώνονται από διάφορους θεσμούς, όπως π.χ. την Εκκλησία. Όμως τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί η οικονομία της αλληλεγγύης, πρωτοβουλίες σε μικρή, τοπική, ή μεγαλύτερη κλίμακα, για την καταπολέμηση της κρίσης και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Με τον όρο οικονομία της αλληλεγγύης εννοούνται «δραστηριότητες φυσικών ή νομικών προσώπων στο φάσμα της παραγωγής, συναλλαγής και κατανάλωσης, με απώτερο σκοπό την κάλυψη συλλογικών και κοινωνικών αναγκών»1.

Διεθνής Αλληλεγγύη και ανθρωπιστική κρίση:

Ανθρωπιστική κρίση υπάρχει όταν ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων ή και ολόκληρος ο πληθυσμός μιας περιοχής ή χώρας υποφέρει από πείνα, έλλειψη στέγης, έλλειψη περίθαλψης. Όταν συμβαίνει αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών. Όταν «η ζωή ολόκληρων πληθυσμών βρίσκεται σε κίνδυνο, είτε από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, ξηρασίες, επιδημίες κ.ά.) είτε από καταστροφές που προκάλεσε ο άνθρωπος (συγκρούσεις, πόλεμοι κ.ά..), οι ζωτικές ανάγκες δεν εξασφαλίζονται και η χώρα τους δεν έχει ή δεν έχει πια τα μέσα για να τους βοηθήσει. Τα θύματα αυτών των ανθρωπιστικών κρίσεων συχνά δεν έχουν παρά […] την ελπίδα ότι οι άλλες χώρες, εκείνες που διαθέτουν τα μέσα, θα έρθουν να τα βοηθήσουν.» Πρόκειται για «διεθνή αλληλεγγύη».2


1 Αλληλεγγύη για όλους, Κοινωνική Αλληλεγγύη – οικονομία

http://www.solidarity4all.gr/ (ανακτήθηκε 16/12/2014)

2 «Τι να είναι η αλληλεγγύη; Σημειωματάριο για την ανθρωπιστική βοήθεια», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας http://ec.europa.eu/echo, στο http://bookshop.europa.eu/el/–pbKRX107042/?CatalogCategoryID=noMKABstMNYAAAEjiZEY4e5L