ΠΑΤΡΑ: 200 παιδιά συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για τον εθελοντισμό