Το δέντρο του εθελοντή

Μελέτες για τον Εθελοντισμό στο σχολείο

Οι μελέτες έχουν στόχο να υποστηρίξουν προτάσεις για την καλύτερη προώθηση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και το Γυμνάσιο.
Διάβασε περισσότερα


…με απλά λόγια


επιμορφωτικό πρόγραμμα


Βίντεο με ιστορίες εθελοντών